AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019
AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019
AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019

Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Akademsko kulturno-umetniškega društva "KOLO" (v nadaljevanju AKUD "KOLO" se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta www.akudkolo.si (v nadaljevanju: Spletno mesto). Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja. Obiskovalec oziroma uporabnik z obiskom spletnega mesta potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh Splošnih pogojev. V primeru, da se s temi Splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno mesto in za pravne ter stvarne napake na vsebini, ki jo posreduje na spletno mesto. Oblikovna zasnova spletne strani, logotip in vsebine so v celoti in izključno last AKUD "KOLO". Vse pravice so pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani AKUD "KOLO" ni dovoljena. AKUD "KOLO" si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Omejitev odgovornosti

Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost AKUD "KOLO" za vse primere izključena.

AKUD "KOLO" ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nedovoljenih ali protipravnih posegov v spletno mesto s strani tretjih oseb, kar vključuje morebitne viruse. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za protivirusno zaščito.

Uporabniki spletnega mesta jamčijo, da z uporabo spletnega mesta ne bodo povzročali motenj na spletni strani in spletne strani ne bodo uporabljali ali vanjo posegali na noben način, ki bi bil v nasprotju z zakonodajo ali s temi Splošnimi pogoji.

AKUD "KOLO" se bo trudilo, da bodo podatki na Spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar AKUD "KOLO" niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. A

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik spletnega mesta varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru.