AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019
AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019
AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019

Akademsko kulturno-umetniško društvo »KOLO« je prostovoljno in samostojno združenje, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese na področju kulture in s tem prispeva k bogatenju kulturnega življenja v svojem okolju. Društvo izvaja kulturne, umetniške in izobraževalne vsebine, ter neguje ljudsko izročilo srbskega in drugih balkanskih narodov, ki živijo na Slovenski obali. Aktivnosti društva so usmerjene predvsem k poustvarjanju in predstavljanju bogate kulturne dediščine skozi ljudsko glasbo in ples. Društvo deluje v Kopru od novembra leta 2007.

Kaj je KOLO?

KOLO je beseda slovanskega izvora. KOLO je naziv za ples in za obliko plesa. Označuje skupinski ples, v katerem so plesalci postavljeni v obliki kroga in držijo se za roke. Oblika kroga v plesu je vsečloveška oblika in najdemo jo v tradicionalnem ljudskem plesu vseh narodov sveta. Oblika kroga in med seboj povezanih plesalcev se je najdlje obdržala med Južnimi Slovani, ki so naseljevali Balkanski polotok. Ta oblika plesa, še posebej pa naziv za določeno vrsto plesa, kot je Žikino kolo, Užičko kolo, Moravsko kolo itd., je tudi danes najprepoznavnejši simbol balkanskih narodov, ki se je do današnjih dni obdržal na področju Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, v Beli Krajini v Sloveniji, medtem, ko se je različica tega naziva glede na krožno obliko obdržala tudi v Makedoniji, Bolgariji, Grčiji in Romuniji, v njihovih nazivih ORO, HORO, HOROS.