AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019
AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019
AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019

Za nemoteno in pravilno delovanje društva AKUD KOLO so odgovorni predsednik društva, podpredsednik društva ter nadzorni odbor, ki ga sestavlja pet članov.

Branko Bajić, predsednik društva
Dalibor Samac, podpredsednik društva

Nadzorni odbor

Vesna Bajić Stojiljković, umetniška vodja in predsednica nadzornega odbora
Jadranka Beti, članica nadzornega odbora
Ružica Karanović, članica nadzornega odbora
Maja Pavlović, članica nadzornega odbora in blagajnik
Milijana Žnidaršič, članica nadzornega odbora