AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019
AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019
AKUD Kolo
Godišnji koncert 2019

Za nemoteno in pravilno delovanje društva AKUD KOLO so odgovorni predsednik društva, podpredsednik društva ter nadzorni odbor, ki ga sestavlja pet članov.

Vesna Bajić Stojiljković, predsednica društva
Branko Bajić, podpresednik društva

Nadzorni odbor

Dalibor Samac, predsednik nadzornega odbora
Mladen Babić, član nadzornega odbora
Savo Stanković, član nadzornega odbora
Ljubica Lončarević, član nadzornega odbora in blagajnik
Dragoljub Stevović, član nadzornega odbora

 

Vesna Bajić Stojiljković

vesnaPredsednica društva

Prof. MA Vesna Bajić Stojiljković je končala master študije na oddelku etnomuzikologija Fakultete za glasbeno umetnost v Beogradu (2006). V zadnjih letih se posveča predvsem aplikativni etnomuzikologiji in etnokorelogiji, v okviru le-te pa raziskovanju koreološkega področja, predvsem koreografije in kinetografije, kar je tudi tema njene znanstvene doktorske disertacije, ki jo je vpisala leta 2009 na Fakulteti za glasbeno umetnost v Beogradu.

Od leta 2007 je predsednica in umetniški vodja, ter soustanoviteljica Akademskega kulturno-umetniškega društva Kolo v Kopru. V omenjenem društvu poučuje in vodi folklorne in pevske skupine vseh starosti, prireja ljudske plese za odrske postavitve in tudi profesionalno se ukvarja z igranjem na harmoniki. Primarno se zavzema za strokovno vodeno delo pri poučevanju in izobraževanju. Organizira in vodi številne izobraževalne projekte.

Pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je strokovna spremljevalka folklornih, pevskih in godčevskih skupin manjšinskih etničnih skupnosti Slovenije.

Že kot študentka se je redno udeleževala simpozijev, in sicer, v Sarajevu (BiH, 2001), v Banja Luki (BiH, 2005, 2006 in 2007), v Ohridu (Makedonija, 2005), v Beogradu (Srbija, 2005), v Cluju (Romunija, 2006), na Dunaju (Avstrija, 2007). Piše in objavlje znanstvene članke. Članica je mednarodnega sveta za tradicionalno glasbo ICTM (International Council for Traditional Music) in njihove podskupine za etnokoreologijo (Study Group on Ethnochoreology). Od leta 2011 je tudi članica mednarodne organizacije Kinetography Laban/Labanotation (ICKL).

E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.št.: +386 (0)40 669 259


brankoBranko Bajić

Podpresednik društva

Branko Bajić je absolvent na Fakulteti za gradbeništvo v Ljubljani. Trenutno dela kot študent na Mestni občini Koper. Več let se je aktivno ukvarjal z igranjem košarke, po končani igralski karieri pa je pričel s sojenjem, s čimer uspešno nadaljuje tudi sedaj. V društvu AKUD KOLO skrbi za organizacijo dela, od samega začetka je tudi član akademske folklorne skupine.

 E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Telefon: 030 340 144

 


dalibor

 Dalibor Samac

  Predsednik nadzornega odbora

 Dalibor Samac je leta 2005 diplomiral na Fakulteti za pomorstvo in promet. Zaposlen je v podjetju EUROSEA d.o.o. in dela kot samostojni referent v transportu. Dolga leta je treniral karate. Leta 2008 se je začel ukvarjati z jogo.
 V društvu AKUD KOLO skrbi za pravilno delovanje nadzornega odbora. Od samega začetka je član akademske folklorne skupine.

 E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


mladen

 Mladen Babić

Mladen Babić je absolvent na Fakulteti za management v Kopru. Med študijem je nabiral delovne izkušnje v trgovinskih in storitvenih dejavnostih, trenutno pa se preizkuša v špedicijskih in logističnih storitvah. Pred vstopom v AKUD, se  je več  let aktivno ukvarjal z nogometom. V prostem času spremlja dogajanja na finančnih trgih, ter veliko časa nameni športnim rekreacijam. Od samega začetka društva je član akademske folklorne skupine.

 


Savo SSavo Stanković

Član nadzornega odbora

Savo Stanković se ukvarja z gostinstvom na Slovenski obali. Je uspešen poslovodja in oče treh otrok. Prosti čas rad posveti literaturi in branju. V nadzornem odboru društva je predstavnik otroške folklorne skupine.

 

 

 

 

 


Ljubica LLjubica Lončarević

Članica nadzornega odbora

Ljubica Lončarević se ukvarja z računovodstvom in uspešna je podjetnica. V nadzornem odboru društva je blagajničarka in predstavnica starejše (veteranske) folklorne skupine. Od samega začetka je aktivna plesalka v starejši folklorni skupini.

 

 

 

 


dragoljubDragoljub Stevović

Član nadzornega odbora

Dragoljub Stevović je zaposlen v podjetju "Špedicija Goja" d.o.o. PE Koper. Ljudsko izročilo glasbe in plesov srbskega in drugih balkanskih narodov, so ga pripeljali v društvo AKUD KOLO. V nadzornem odboru društva je predstavnik veteranske folklorne skupine, kjer je tudi aktivni plesalec.